Leren leren met
Nouveau Quartier couleurs

Alles wat in verband staat met leren leren, vind je terug op de groene pagina’s van een hoofdstuk. In elk hoofdstuk een leerstofoverzicht Je retiens:

  • Mots-clés: woordenschat aangeboden in verschillende contexten: via themavelden, met tekeningen en voorbeeldzinnen …
  • Mini-dialogues: een synthese van de ontdekte taalhandelingen.
  • Studeertips: Hoe studeer je dit het best? Hoe ga je te werk?

Na het leerstofoverzicht telkens extra oefenkansen in Je m’entraîne: eenvoudige en geïntegreerde oefeningen op woordenschat en functionele taal van het hoofdstuk.

In de zelftoets Je contrôle controleren leerlingen of ze de nieuwe leerstof beheersen.

Op het einde van elk hoofdstuk de rubriek à l’action: doelgerichte, communicatieve opdrachten per vaardigheid waarin leerlingen de ontdekte bouwstenen uit de lessen bundelen.

Alles wat in verband staat met zelfevaluatie, vind je terug op de oranje pagina’s van een hoofdstuk. In elk hoofdstuk de zelfevaluatie Auto-évaluation

  • Checklist: leerlingen geven aan welke items ze beheersen of waarop ze nog moeten werken.
  • Prêt(e) à l’action: een helder overzicht van de vaardigheden per hoofdstuk. Laat leerlingen reflecteren over de can do’s: beheersen ze deze in voldoende mate?

Op Pelckmans portaal vinden leerlingen een woordentrainer, minidialogen en remediëringsoefeningen. Jij ziet welke oefeningen leerlingen gemaakt hebben en met welk resultaat via het leerlingvolgsysteem