Nouveau Quartier couleurs
Frans • eerste graad • B-stroom

Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplannen
Communicatieve aanpak:
doelgerichte communicatie staat centraal
Geïntegreerd differentiatiemateriaal:
een methode op maat van jouw klas
Sterke structuur voor leerkracht én leerling